De website becauseitmatterz.com wordt beheerd door Matterz. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Met andere woorden: wat doen wij met jouw gegevens? Bij een bezoek aan de website kan Matterz jouw gegevens verwerken (bijvoorbeeld verzamelen, bewaren, raadplegen). Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die je via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Matterz jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Matterz beschermd worden en dat je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

Matterz verzamelt en verwerkt je persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het leveren van diensten communicatie in trajecten, materclasses en trainingen;
  • Het bevestigen van inschrijving(en) voor communicatie- en creativiteitstrajecten, masterclasses en trainingen en het meesturen van praktische informatie, waaronder de algemene voorwaarden;
  • Het versturen van opgevraagde materialen;
  • Het aandragen van waardevolle informatie over de afgenomen producten en diensten en over andere (aanverwante) producten en diensten.

Matterz gebruikt je persoonlijke gegevens voor:

  • Het afhandelen van jouw aanvragen en het afwikkelen van bijbehorend betalingsverkeer;
  • Het leggen van contact met jou, in samenhang met bepaalde transacties;
  • Het ondersteunen van producten of diensten die je van ons hebt afgenomen;
  • Marketingdoeleinden, als je hiervoor toestemming hebt verleend.

Gegevens die via het contactformulier van de website worden ingevuld worden niet opgeslagen in een database, maar slechts gebruikt om contact met je op te nemen. Daarna worden ze volledig verwijderd.

Gevolgen niet verstrekken gegevens bij overeenkomsten

Neem je producten en diensten van ons af en ga je in dat kader een overeenkomst met ons aan, dan kan het niet verstrekken van je persoonlijke gegevens diverse gevolgen hebben. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld geen officiële bevestiging en praktisch informatie toesturen zoals tijden, locatie en benodigdheden.

Toestemming

Indien wettelijk verplicht zullen wij je toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tevens zullen wij je vooraf informeren over hoe je de gegeven toestemming weer kunt intrekken. Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk, dan wel worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Nieuwsbrief

Wij bieden specifieke nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en producten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de (specifieke) lijst van abonnees waarvoor je je hebt aangemeld. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je eenvoudig kunt afmelden. Daarmee verwijderen wij je volledig uit ons abonneebestand. We zullen je e-mailadres enkel bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Matterz gebruik van Active Campaign. Meer informatie over het beleid van Active Campaign kun je vinden in hun privacy policy.

Cookies

Om onze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de site.

Op de website van Matterz worden de volgende cookies gebruikt:

  • Facebook advertising: de Facebook pixel zorgt ervoor dat wij je, indien je bij Facebook bent ingelogd, relevante advertenties op Facebook kunnen tonen en het resultaat kunnen meten. Wij plaatsen deze cookies alleen als je hier expliciete toestemming voor hebt gegeven en informeren je hierbij altijd vooraf over de verwerking van je persoonsgegevens.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website kunnen worden bezocht.

Rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en heb je het recht om te klagen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je gebruik willen maken van je rechten of heb je vragen of andere verzoeken? Neem dan contact op met:

Matterz (KVK-nummer: 302 434 53)

Bastertlaan 13

3632 JH Loenen aan de Vecht

contact@becauseitmatterz.com

Wijzigingen Privacy Statement

Matterz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.