Ik ben net terug uit Colombia waar we een leiderschapsreis hebben voorbereid om in het najaar met change leaders te ondernemen. Deze Creatieve Camino is erop gericht leiders handvatten te geven om in de snel veranderende wereld kansen te zien en te pakken en bijzondere visies te creëren en te realiseren. Want ZO bouw je innovatieve ondernemingen!

De vraag die me het meest wordt gesteld, is: “Waarom Colombia?” Zelfs IN Colombia, want ook de Colombianen zien wel dat zij niet de voorlopers zijn met betrekking tot innovatie. Maar is dat wel zo? Ik waag dat te betwijfelen….

Het klopt dat Silicon Valley het broeinest is van innovatieve ondernemingen en dat daar de start-ups als paddenstoelen uit de grond schieten. En ook in Europa zijn we behept met ontzettend veel talent op het gebied van innovatie. Kijk alleen al naar ons eigen kleine Nederland dat een grootse reputatie heeft in de wereld van innovatie, dankzij onze Technische Universiteiten in het Zuiden en het Oosten van het land.

Ondanks al deze kennis en kunde mislukken de meeste innovaties. Dat is deels eigen aan innovatie, want het is juist het experimentele karakter en de toegevoegde waarde van fouten maken en hiervan leren dat maakt dat je ECHT baanbrekende vernieuwingen kunt realiseren. Maar een ander deel van het falen is te danken aan de menskant van innovatie. De lijst succesfactoren voor innovatie wordt niet aangevoerd door design of techniek maar door menselijkere zaken zoals:

  • het scheppen van een open klimaat waar ruimte is voor het inbrengen en ontwikkelen van nieuwe ideeën (lees: creatief leiderschap)
  • het ontwikkelen van innovatieve teams (lees: open, flexibel, creatief)
  • en communicatie, (lees NIET: het zenden van updates, maar lees: werkelijke interactie en co-creatie).

En DAAR dames en heren, komt mijn pleidooi voor Colombia als inspirerend voorbeeld voor innovators! Zoals wij allemaal weten, is Colombia jaren gebukt gegaan onder guerrilla’s en drugskartels. Het heeft een tijd gekend waarin het drie keer zo onveilig was als de onveiligste plek ter wereld nu. Als je bezig bent met overleven, heb je helemaal geen tijd om je druk te maken over innovatie. Wat heb je veel harder nodig in een wispelturige omgeving waar veiligheid ver te zoeken is, omdat slechteriken bereid zijn alles en iedereen te schaden om hun macht te behouden of te vergroten? Weerbaarheid en flexibiliteit om je staande te houden en creativiteit om zoveel mogelijk opties te genereren die je veilig of in leven kunnen houden. En als je sterk wilt staan tegen onderdrukkers, doe je er goed aan samen op te trekken. En dat zijn precies de ingrediënten die het ideale recept vormen voor ondernemerschap en een sterke sociale basis voor innovatie:

  • Weerbaarheid is een goede basis voor een open klimaat, want het vergt moed, zowel voor medewerkers om ideeën in te brengen als voor leiders om de controle los te laten.
  • Flexibiliteit en creativiteit zijn een must voor zowel teamleden als voor teamleiders om voorbij het bekende te willen en kunnen gaan.
  • En weet jij een organisatiecultuur te creëren waarin mensen er samen de schouders onder willen zetten om continue te verbeteren, ongeacht hun plek in de organisatie? Gewoon omdat ze weten dat hun bijdrage telt… Dan heb je goud in handen en kun je alles en iedereen verslaan. Dat vergt veel communicatie-inspanning die erop gericht is interactie en co-creatie aan te moedigen en te faciliteren.

Tijdens ons vooronderzoek in Colombia hebben we veel gesprekken gevoerd met mensen van universiteiten, overheid en bedrijfsleven. We hebben de mooiste eruit gepikt om een programma te ontwikkelen dat inspiratie en nieuwe inzichten geeft die je ook als Nederlandse leider in een veilig klimaat ontzettend kunnen helpen. Als je bijvoorbeeld ziet hoe de gevaarlijkste stad van de wereld zich in een paar jaar tijd heeft weten te transformeren tot de meest innovatieve stad van de wereld, kun je alleen maar geïnspireerd raken en dit voorbeeld willen volgen in je eigen omgeving! En wij zijn er om alles zo aan te reiken dat je in 10 dagen mogelijkheden ziet die je daarvoor niet voor mogelijk had gehouden.

Dus ja, Silicon Valley is Walhalla voor de technologie achter innovatie. Voeg daar de kracht van community building, weerbaarheid en flexibiliteit van de Colombianen aan toe en je hebt een fantastische cocktail voor succesvol innoveren. Zin in? Wij vertrekken op 25 september voor 10 dagen met 6 tot 12 ambitieuze leiders naar Colombia. Laat me weten als je erbij wilt zijn!