Home/Klantverhalen/Cases corporate waarden voelen in je lijf en vastleggen in een kwartet

Vraag

We hebben een mooi waardenprogramma gecreëerd en uitgerold en de medewerkers kennen onze waarden, maar weten niet goed hoe ze ernaar moeten handelen.

Uitdaging

Er is een groot verschil tussen kennis, houding en gedrag. Communicatie efforts zijn vaak gericht op het overbrengen op de boodschap. We denken dat als mensen het weten en zich erin kunnen vinden, dat ze er wel naar zullen handelen. En zelfs als de bereidheid er is, is er vaak nog iets anders voor nodig om mensen aan te zetten tot ander gedrag.

Oplossing

Voor programma’s rondom corporate vales en dergelijke, ontwikkelen wij programma’s om mensen op individuele basis te laten nadenken en ervaren wat het voor hen betekent. En daar gebruiken we niet alleen het intellect voor. Ons hoofd is maar een klein stukje van ons zijn. We laten mensen in hun hele lijf ervaren wat een waarde betekent. Want niet alleen ons brein levert herinneringen op. Ook ons lijf heeft het vermogen ervaringen waardevol te maken.

Diensten

Corporate waarden voelen in je lijf en vastleggen in een kwartet

Een HR afdeling had vastgesteld dat de corporate waarden van de organisatie bekend waren bij een groot deel van de medewerkers. Goed nieuws. Toch? Niet goed genoeg. Want de waarden werden niet echt geleefd. Wij werden gevraagd om de waarden concreet te maken. Wat betekenen de waarden in het dagelijkse werk? In de omgang met elkaar en met klanten. We hebben eerst met de interne designer van de klant een on- en offline campagne gemaakt om de waarden vers onder de aandacht te brengen en mensen uit te nodigen er verder invulling aan te geven. Per waarde organiseerden we een workshop waar je je voor in kon schrijven. In totaal werkte meer dan 20% van de medewerkers mee in alle workshops bij elkaar opgeteld. 

 

We hebben mensen met body & mind de waarde van hun keuze laten doorleven. Eerst door de eerste ideeën/gedachten en associaties uit te schudden. En toen zijn we het park ingegaan waar we ze onder leiding van onze business partner, oud Olympisch judo-international en coach en nu body en mind trainer, Louis Wijdenbosch, hebben gevoeld wat het betekent om een bepaalde waarde wel of niet te even. De herinneringen die met de fysieke oefeningen in de lijven werden gebracht zijn krachtig en onuitwisbaar.

 

Bij terugkomst in de workshopruimte hebben de mensen in woorden en beelden hun vier belangrijkste associaties voor een waarde bijeengebracht in een kwartet met 1 thema en vier interventies. De interventies die leiden tot groei van de waarde in het dagelijkse werk werden kort uitgeschreven als opdracht op elke kwartetkaart. De kwartetten van alle sessies zijn bij elkaar gebracht tot 1 groot kwartetspel dat vervolgens kon worden gespeeld door alle teams in alle landen tijdens vergaderingen, team sessies en andere bijeenkomsten.

CORPORATE WAARDEN DOORVOELEN

Benieuwd naar wat wij voor jullie kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Meer informatie

Verhalen van onze klanten

CREATIEF LEIDERSCHAP EXPEDITIE

MT OP CREATIEF LEIDERSCHAP EXPEDITIE

VISIE & STORYTELLING